Op donderdag zijn het altijd frietjes in Steenkerke.